Cement 42,5 R

Portlandský CEMENT 42,5 R je vysokopevnostný čistý cement pre betóny s požiadavkou najvyšších pevností, potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia konštrukcie, vhodný na betonáže aj v chladnejšom počasí.

Katalógové číslo: 4531 Kategórie: ,

Popis

Portlandský CEMENT 42,5 R je cement vysokej pevnostnej triedy s vysokými počiatočnými pevnosťami. Je ho možné použiť na konštrukcie z klasického betónu a železobetónu pre všetky pevnostné triedy betónu, pri základových stavbách, betónových výrobkoch, cementových maltách, ako i omietkach. Ideálny je pre aplikácie, kde je potrebná nadštandardná kvalita, vysoká pevnosť a rýchli nárast počiatočných pevností. Minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť 20,0 MPa po 2 dňoch.

Použitie : Cement 42,5 je vhodný predovšetkým pre pevnostne náročné konštrukcie, betóny kvalitatívne vyšších tried C 30/37 – C 45/55, predpäté betóny C 30/37 – C 35/45, železobetóny, betónové výrobky, prefabrikáty a všade tam, kde je potrebné rýchle odformovanie do 24 hodín. Umožňuje betonáž i v chladnom a mrazivom prostredí, pod teplotou 5 °C, kde je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad. Z dôvodu zlepšených  vlastností je vhodný aj na náročnejšie betonáže v oblasti tenkostenných prefabrikátov, prostého betónu a liatych betónov.

Výhody : rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje rýchle odformovanie výrobkov, skorú pochôdznosť betónových plôch a zaťaženie zhotovených betónov

Viac informácií o produkte nájdete v TL Cement I 42,5 R

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg