Vápno Hydrát hasené

Vápenný hydrát / špeciálne vápno je nehasené vápno hasené z vysoko kvalitného jemného vápna, ktoré je možné okamžite spracovať. Hydratované vápno sa vyrába hasením nehaseného vápna vodou a vyznačuje sa veľmi vysokým stupňom belosti.

Katalógové číslo: 0838 Kategórie: ,

Popis

Vápenný hydrát sa vyrába hydratizáciou vysoko kvalitného vápna. Jeho prednosťou je možnosť jeho okamžitého použitia, pretože je objemovo stály. Hydrát môžeme využiť v  pozemnom staviteľstve na výrobu malty na steny a omietky, ako aj na farby. V stavebníctve ako plnivo do asfaltu a na stabilizáciu pôdy. V environmentálnom sektore na čistenie spalín, čistenie vody a neutralizáciu kyslých odpadových vôd. V poľnohospodárstve ako hnojivo a dezinfekčný prostriedok. Dráždi kožu. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Použitie : stavebníctvo príprava malty, úprava vôd, na úpravu pôdy, na bielenie a maľovanie stien.

Výdatnosť : cca 3kg/m2 

Viac informácií o produkte nájdete v TL Vapno Hydrát

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg