Cement 32,5 R

Univerzálny Portlandský Cement s mimoriadne dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej aj občianskej výstavbe. Cement vysokej pevnostnej triedy s vysokými počiatočnými pevnosťami a pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla.

Katalógové číslo: 0635 Kategórie: ,

Popis

Portlandský CEMENT 32.5 R sa vyznačuje vysokými konečnými pevnosťami a pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla. Má zvýšenú odolnosť proti agresívnemu prostrediu a pomalšie hydratuje. Využíva sa na masívne základové konštrukcie a betónovanie. V prvom týždni zrenia musíme betón z tohto cementu udržiavať vlhký – v suchu má sklon zmrašťovať sa. Vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónov, poterov a mált a umožňuje aj strojové spracovanie. Optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť betónov a súdržnosť betónu s výstužou.

Použitie : Prostý betón a železobetón, betónové plochy, podkladové betóny, základy a základové dosky

Výhody : Rýchlejší nárast počiatočných pevností umožňuje rýchlu pochôdznosť zhotovených plôch a vynikajúca spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňovanie betónov a uľahčuje hladenie poterov.

Viac informácií o produkte nájdete v TL Cement 32,5 R

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25 kg